Priser

Kontingent:
Medlemmerne afkræves et kontingent (samt eventuelle pålagte afgifter) til dækning af omkostninger ved anlæggets drift, vedligeholdelse og fornyelse. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingentperioden følger kalenderåret og der betales kvartalsvis forud.

Pakke 1:
Gældende fra januar 2019: 189,- kr. pr. md

DK Plus pakke:
Gældende fra januar 2019: 404,- kr. pr. md

Pakke 3:
Gældende fra januar 2019: 575,- kr. pr. md

Skift mellem programpakker:
Programskift skal ske ved henvendelse til Stofa på tlf.: 88 30 30 30 eller ved henvendelse via stofa.dk/kundeservice.
Pakkeskifte koster 195,- for skift op og 295,- for skift ned.

Tilslutningsafgift:
Aftales med Stofa.

Lukning af signal:
Lukning af signal koster kr. 250,00,- incl. moms.
Genåbning af signal koster kr. 500,00,- incl. moms.

Manglende betaling medfører i alle tilfælde afbrydelse af tilslutningen, og der opkræves gebyr for genåbning. Gebyret for genåbning er på kr. 500,00,-.