Medlemsinfo

Indmelding

Ønsker du at blive medlem af Antenneforeningen Tolveren siger vores vedtægter følgende:

"Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jf. § 2, kan forlange sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift"

Tilslutningsafgiften er på kr. 0,- .
Intern kabling er for egen regning.

Udmelding

Ønsker du at blive meldt ud af Antenneforeningen Tolveren siger vores vedtægter følgende:

" Udmeldelse af antenneforeningen kan kun ske ved et kvartalsskifte. Udmeldelsen skal meddeles foreningen mindst en måned forinden"

Der vil være et gebyr på kr. 0,- for at blive koblet fra foreningens anlæg.

Pakkeskift

Fristen for pakkeskift er løbende måned + 30 dage ved henvendelse til:

Butikken, Lille Torv 2a

Norlys kundeservice på telefon: 70 11 40 40

Mandag-fredag: kl. 8.00-17.00

 

Tip til indstilling af modtager

Frekvens: 346 MHz, Symbolrate: 6900, QAM: 64, NetværksID: 0
LG tv skal muligvis indstilles til: Sprog = dansk / Land = Sverige.
Samsung tv skal muligvis indstilles til: Sprog = dansk / Land = Finland

Forstyrrelse på TV

Her på siden kan man læse mere om hvordan man sikrer sig et godt tv-signal, og hvordan man undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Man kan sikre at sig at husstandsinstallationen opfylder kravene til afskærmning mod indstråling fra signaler udefra, ved kun at benytte godkendte HF-tætte komponenter, dvs. antennestik, samlinger, fordelere, forstærkere, vægstik og kabler.

Køb altid udstyr mærket Norlys Approved eller YouSee Ready.