Så er der afholdt en generalforsamling, og referatet er nu godkendt.