Så lykkedes det at få afholdt en generalforsamling, og referatet er nu godkendt.